Pravni nasvet: pogoj PC v javni upravi

“Office workers behind screens” by makemelocal is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Neskladje pogoja PC v javni upravi z Ustavo Republike Slovenije

V skladu z vladnim odlokom[1], ki je bil sprejet 17. septembra 2021 in ki naj bi v veljavo vstopil s 1. oktobrom 2021 je vlada sprejela odločitev, da morajo zaposleni v državni upravi, ki želijo delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati bodisi pogoj prebolelosti bodisi pogoj cepljenosti. To pomeni, da se iz t.i. pogoja PCT izloči T oz. možnost testiranja. Opomniti je potrebno, da se naj ta pogoj ne bi nanašal na celotno javno upravo, vendar le za t.i. ožjo državno upravo, ki zajema ministrstva, organe v sestavi, inšpekcije, policijo, vojsko in upravne enote.

Tim Zupan je študent Pravne fakultete UM, član odbora za pravne zadeve pri Gibanju.

Gre za problematiko, ki je v slovenski javnosti dvignila ogromno prahu. Ravno to je bil tudi razlog, da je bilo na Ustavno sodišče vloženih več ustavnih pobud, kar je pripeljalo do tega, da je sprva Ustavno sodišče izvajanje že omenjenega odloka zadržalo. Kljub temu da odlok ni več v veljavi, je Ustavno sodišče kljub temu o njem vsebinsko odločalo in na pobudo Policijskega sindikata Slovenije odločilo, da je že omenjena PC določba v ožji državni upravi v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Ustavno sodišče se je postavilo na stran, da je v tem primeru šlo za določitev delovno-pravnega pogoja za opravljanje dela v državni upravi in zaradi tega je ta položaj bistveno primerljiv s položajem, ko je cepljenje določeno kot delovno-pravni pogoj za opravljanje dela pri delodajalcu. Pravno podlago za tovrstno cepljenje predstavljata 22. in 25. člen Zakona o nalezljivih boleznih,[2] ki urejata oz. zakonsko predpisujeta obvezno cepljenje. Ustavno sodišče je presodilo, da že omenjeni PC ukrep ni bil sprejet v skladu z zakonskimi pogoji, ki jih za določitev cepljenja zaposlenih določa ZNB. Večinsko je odločilo, da je 10.a člen že omenjenega odloka v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave, ki se nanaša na organizacijo in delo uprave.

Kljub temu da je Ustavno sodišče odločilo, da je sprejeti odlok neskladen z že omenjenim členom Ustave, poudarjajo, da njihova odločitev ne pomeni, da je cepljenje zaposlenih kot pogoj za opravljanje določenih dejavnosti ali poklicev nesorazmeren ukrep, ampak to pomeni, da bi bilo treba tovrstni ukrep urediti v skladu z ZNB, ki za obvezno cepljenje določa posebna pravila in postopek.

Zanimiva so tudi ločena mnenja ustavnih sodnikov, ki so odločitev, da je odlok neskladen z Ustavo, sprejeli s šestimi glasovi za in tremi glasovi proti.

V pritrdilnem ločenem mnenju ustavnega sodnika Roka Čeferina, lahko zasledimo naslednjo trditev. “Še tako drzna pravna akrobacija ne more pripeljati do zaključka, da je vlada spoštovala zakonsko podlago za predpisovanje obveznega cepljenja za zaposlene v državnih organih.” Katja Šugman Stubbs je v svojem mnenju opozorila, da je imela izvršilna veja oblasti na razpolago utečeno zakonodajno, ustavno skladno pot, s katero je imela možnost, da bi lahko na legitimen način uvedla pogoj PC, v kolikor bi sledila postopku, ki jih za tovrsten sprejem zahtevajo pravila ZNB.

[1] Uradni list RS, št. 147/21149/21152/21155/21170/21171/21 in 174/21.

[2]Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US.


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Za svetovanje so vam na voljo člani odbora za pravne zadeve pri Gibanju.
Za svetovanje so vam na voljo člani odbora za pravne zadeve pri Gibanju.

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih vprašanj.

Redno objavljamo splošnejše pravne nasvete, tu si lahko ogledate nekaj nedavnih.

Kako do nasveta?