Pravni nasvet: zavarovanje za starševsko varstvo in dodatek

Razlikovanje med zavarovanjem za starševsko varstvo in starševskim dodatkom pogosto povzroča zmedo. V nadaljevanju sta tako opisana oba instituta s poudarkom na upravičencih in pravicah, ki jih na podlagi obeh institutov imajo.

Zavarovanje za starševsko varstvo

Katarina Kogej je članica Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, ki v društvu deluje ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Do pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo so upravičeni zgolj zavarovanci. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) jih našteva v 6. členu, v grobem pa lahko povzamemo, da so v zavarovanje vključeni t.i. aktivni zavarovanci, ki opravljajo delo v delovnem razmerju ali na druge načine (ter tako plačujejo prispevke), ter osebe, ki so prejemniki določenih dajatev.

Iz zavarovanja za starševsko varstvo so zavarovanci upravičeni do naslednjih pravic:

 • Do dopusta, natančneje do:
  • materinskega dopusta: nastopi 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja do 105 dni. Namenjen je predvsem pripravi na porod, porodu ter skrbi in negi otroka.
  • očetovskega dopusta: skupni čas trajanja je 30 dni, pri čemer je potrebno vsaj 15 dni izkoristiti v času od rojstva otroka do enega meseca po poteku starševskega dopusta, največ 15 dni pa do takrat, ko otrok konča prvi razred osnovne šole.
  • starševskega dopusta: nastopi neposredno po izteku materinskega dopusta. Vsakemu staršu pri tem pripada 130 dni dopusta. Oče lahko vseh 130 dni prenese na mati, ona pa nanj le 100, ostalih 30 dni ni prenosljivih.[1]
 • Do nadomestila za čas koriščenja dopusta
  • Upravičenec prejme nadomestilo v 100% deležu osnove, ki jo izhodiščno predstavlja povprečna plača v zadnjem letu pred vložitvijo vloge za dopust.[2]
 • Do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva (48.-49.a členi ZSDP)
 • Do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok (48.c člen ZSDP)
 • Do nadomestila v času odmora za dojenje in do plačila prispevkov za socialno varnost v tem času.[3]

 

“Parents’ joy” by Leonid Mamchenkov is licensed under CC BY 2.0

 

Starševski dodatek

Starševski dodatek pa je eden izmed družinskih prejemkov (kamor spadajo tudi otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek). Pripada staršem, ki po rojstvu otroka niso upravičeni do nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Pogoj za upravičenost je tudi, da imajo stalno prebivališče v Sloveniji in da tukaj tudi dejansko živijo. Pravico je treba uveljavljati najprej 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najkasneje v 30 dneh po rojstvu otroka. Če je ta rok zamujen, se pravica sorazmerno skrajša.[4]

Starševski dodatek upravičenci prejemajo 365 dni. Prvih 77 dni je do njega načeloma upravičena mati, nato pa v skladu z njunim pisnim dogovorom eden od staršev.[5]

 

[1] 13.-15. člen ZSDP.

[2] 38.-45. člen ZSDP.

[3] 188. člen ZDR-1.

[4] 57.-62. člen ZSDP.

[5] 59. člen ZSDP.

 


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

 

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih vprašanj.

Redno objavljamo splošnejše pravne nasvete, tu si lahko ogledate nekaj nedavnih.

Kako do nasveta?