Pravni nasvet: študentsko delo

Katarina Kogej je članica Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, ki v društvu deluje ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Ali študentsko delo pomeni, da si v delovnem razmerju po ZDR-1?

Delovno razmerje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V primeru, da so podani elementi delovnega razmerja, morata stranki skleniti pogodbo o zaposlitvi. Ker drugi odstavek 13. člena ZDR-1 določa, da se v primeru izpolnjenosti elementov delovnega razmerja, delo ne sme opravljati na drugi podlagi (kot po pogodbi o zaposlitvi), pri študentskem delu ne govorimo o delovnem razmerju.

Študent delo namreč opravlja preko študentske napotnice, ki jo naroči preko študentskega servisa (posrednika začasnega in občasnega dela dijakov in študentov). Posebna pogodba o sodelovanju med študentom in podjetjem ni potrebna, podjetje mora tako pogodbo namreč skleniti s študentskim servisom.

Kakšnega delovnopravnega varstva so deležni študenti?

Kljub temu, da študentsko delo ne pomeni dela po pogodbi o zaposlitvi, pa študentu pripada omejeno delovnopravno varstvo po ZDR-1[1], in sicer:

  • prepoved diskriminacije vključno z enako obravnavo obeh spolov,
  • delovni čas največ: 8 ur na dan in 40 ur na teden
  • odmori in počitki: za vsaj 4.5 ure dela na dan: min 30 minut odmora
  • vsaj 48 ur neprekinjenega počitka na teden
  • za študente veljajo določbe o varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, ter določbe o odškodninski odgovornosti delodajalca.

 

“Bartender” by Sklathill is licensed under CC BY-SA 2.0

 

Ali so študenti vključeni v kakšno socialno zavarovanje?

Študentsko delo je vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pri tem se pokojninska doba izračuna glede na bruto znesek na napotnici in ne glede na to, koliko ur študent dela. Odvisna je od povprečne mesečne bruto plače: 1 mesec pokojninske dobe se prizna za vsakih doseženih 60 % povprečne plače, študent pa lahko v enem letu doseže maksimalno 12 mesecev pokojninske dobe. Študenti so sicer obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani, vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let.[2]

Kdaj je primerno skleniti pogodbo o zaposlitvi?

Študentsko delo je zasnovano kot »občasno in začasno« delo. Namenjeno je opravljanju dela med šolanjem in prav element začasnosti in občasnosti (torej ne trajnosti in neprekinjenosti) ga v bistvenem loči od opravljanja dela v delovnem razmerju. Če študentsko delo izpolnjuje pogoj nepretrganosti skupaj z drugimi v uvodu navedenimi elementi delovnega razmerja, to lahko pomeni, da je študent v prikritem delovnem razmerju. Delodajalec bi tako moral z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Čeprav tudi študentsko delo uživa določeno delovnopravno varstvo, je to veliko manjše, kot pripada delavcem v delovnem razmerju. Pogodba o zaposlitvi tako posamezniku zagotovi določene pomembne pravice, kot so:

  • plačan dopust;
  • regres: znesek, ki ga dobi delavec kot prispevek za dopust;
  • plačana bolniška odsotnost;
  • izrecno našteti razlogi za odpustitev delavca, zakonsko urejen postopek, odpovedni rok;
  • odpravnina v primeru odpovedi delovnega razmerja iz nekrivdnih razlogov, nadomestilo za brezposelnost…

 

[1] Sedmi odstavek 211. člena ZDR-1.

[2] Pokojninska doba, URL: https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/studentsko-delo/pokojninska-doba/ (10. 10. 2021).


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

 

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih vprašanj.

Redno objavljamo splošnejše pravne nasvete, tu si lahko ogledate nekaj nedavnih.

Kako do nasveta?