Pravni nasvet: razširjena veljavnost kolektivne pogodbe

Kolektivna pogodba je pravni akt, v katerem delavska organizacija (sindikat) in delodajalec oziroma delodajalska organizacija podrobneje uredijo delovno razmerje, pogosto na podlagi usmeritve iz Zakona o delovnih razmerjih. Kolektivna pogodba tako kot vsaka pogodba nasploh velja za stranke, ki pogodbo sklepajo – člane delavske in člane delodajalske organizacije.

Zakon o kolektivnih pogodbah pa ureja možnost razširjene veljavnost kolektivnih pogodb dejavnosti (12. člen Zakona o kolektivnih pogodbah). Bistveno je, da je tako delavska kot delodajalska organizacija reprezentativna. Reprezentativnost sindikatov je urejena z Zakonom o reprezentativnosti sindikatov, podobni kriteriji pa veljajo tudi za delodajalske organizacije. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodi evidenco reprezentativnih sindikatov in evidenco kolektivnih pogodb, kjer je tudi označeno, ali gre za kolektivno pogodbo z razširjeno veljavnostjo.

Za kolektivno pogodbo z razširjeno veljavnostjo gre samo v primeru, da sta obe organizaciji reprezentativni, posledica pa je, da velja taka kolektivna pogodba za vsa podjetja in delavce v dejavnosti, za katero je sprejeta. Primer take kolektivne pogodbe je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine.


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnano članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav. Zastopanja v primeru sodnih sporov trenutno ne nudimo.

Kako do nasveta?