Pravni nasvet: nadomestilo plače zaradi karantene

Z zadnjim PKP zakonom (Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19) je državni zbor uredil prejemanje nadomestil v času odsotnosti zaradi karantene. (Ne)upravičenost delavca do nadomestila je odvisna od razloga, zaradi katerega je prišlo do karantene:

  1. 100% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas prejme delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca pri čemer ni mogoče organizirati dela na domu.
  2. 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas bo prejel delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela ali pa mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje v Slovenijo, če je bil v državi, ki je na zelenem ali rumenem seznamu.
  3. 50% plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače pa prejme delavec, ki je bil v državi na rdečem seznamu v kolikor gre za višjo silo (nepričakovan dogodek, ki se mu ni mogoče izogniti oz. ga odvrniti) ali pa eno od izjem (smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka). Ali gre za višjo silo se presoja od primera, ponavadi pa gre za višjo silo, ko je ob odhodu delavca, država še bila na zelenem ali rumenem seznamu, ob vrnitvi v Slovenijo pa je bila na rdečem.
  4. V kolikor ne gre za višjo silo ali eno od zgoraj naštetih izjem delavec ni upravičen do nadomestila. »V kolikor delavec zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela in hkrati ni podana višja sila (niso izpolnjeni vsi elementi višje sile), potem se mora delavec z delodajalcem dogovoriti o drugi podlagi odsotnosti, ne opravljanje dela (brez podlage opravičene odsotnosti) pa pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in je lahko podlaga za ukrepanje delodajalca.«[1]

Po zakonu upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja najdlje do 30. septembra 2020, delodajalec pa je upravičen do povračila sredstev nadomestila.

[1] Mnenje MDDSZ (https://www.gov.si/novice/2020-06-23-pojasnilo-glede-odrejene-karantene-delavcem-ter-moznih-postopanj-delodajalca/)

 


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav. Zastopanja v primeru sodnih sporov trenutno ne nudimo.

Kako do nasveta?