Pravni nasvet: nadomestilo v času bolniške odsotnosti za s. p.-je

Nadomestilo plače v času bolniške odsotnosti je za samozaposlene urejeno drugače kot za zaposlene.

Samostojni podjetnik si do 31. delovnega dneva bolezni plačuje prispevke in nihče mu ne zagotavlja nadomestila plače.

Od 31. dneva dalje pa lahko zahteva od ZZZS, da prispevke krije zavod in da mu tudi izplača nadomestilo plače. Načeloma je upravičen do 80 % od osnove, pri kateri se upošteva posameznikova povprečna osnova za plačilo prispevkov v preteklem koledarskem letu. V kolikor pa gre za poklicno bolezen ali poškodbo pri delu je nadomestilo 100 %.

Kdaj pa je samostojni podjetnik upravičen do nadomestila že od 1. dne?

  • zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik, zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri izvajanju aktivnosti iz 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  • delavcu in samostojnemu zavezancu pripada nadomestilo plače od prvega delovnega dne začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom potem, ko je bilo za posamezno odsotnost z dela do 30 delovnih dni zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, izplačano nadomestilo v breme istega delodajalca v koledarskem letu za 120 delovnih dni – tretji odstavek 137. člena Zakona o delovnih razmerjih
  • če gre pri delavcu ali samostojnemu zavezancu za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom do 30 delovnih dni, pa traja v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih dni, gre nadomestilo plače v breme obveznega zavarovanja od prekinitve dalje (t.i. »recidiv«) – četrti odstavek 137. člena Zakona o delovnih razmerjih
  • v primerih prostovoljnega darovanja krvi na dan, ko delavec ali samostojni zavezanec daruje kri  – drugi odstavek 167. člena ZDR-1

Nega ožjega družinskega pomeni predvsem nego otroka, ki jo lahko zavarovanec uveljavlja do otrokovega 18. leta oz. dokler traja roditeljska pravica.

Do otrokovega 7. leta ali pa v kolikor gre za težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka lahko nadomestilo prejema petnajst dni. Po sedmem letu starosti pa ima pravico do 7 dni.

Izjemoma se lahko to podaljša, za prvi primer do 30 dni, za otroke po 7. letu starosti pa do 14 dni.

 


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav. Zastopanja v primeru sodnih sporov trenutno ne nudimo.

Kako do nasveta?