Pravni nasvet: plačilna nedisciplina naročnika

 

V kolikor vam sopogodbenik (naročnik itd.) ni plačal opravljenega dela, lahko zahtevate plačilo preko sodišč. Najbolj preprosto je začeti postopek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, v kolikor le to imate.

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Gre za:
– faktura (račun, obračun obresti),
– menica in ček s protestom in povratnim računom (če je to potrebno za nastanek terjatev),
– javna listina (notarski zapis, izjema je notarski zapis z izvršilnim naslovom),
– izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (npr. konto kartica, knjigovodska, kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
– po zakonu overjena zasebna listina (npr. cesijska pogodba),
– listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
– pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja (v postopku izterjave plače … ).

Če tak dokument imate, začnete postopek preko portala e-sodstvo, kjer to opravite kot registriran uporabnik (potrebna je predhodna registracija). Alternativno lahko izpolnite tudi obrazec in ga pošljete po pošti na sodišče. Obrazec je na voljo na spletni strani sodišča
(http://www.sodisce.si/sodni_postopki/obrazci/2014012410473354/).
Pri tem je potrebno plačati tudi sodno takso v roku 8 dni, če ni plačila se predlog za izvršbo šteje za umaknjenega.
Poleg tega pa imate kot s.p. oz. drug gospodarski subjekt na voljo 3 leta, da zahtevate izvršbo, splošni rok pa je 5 let. V kolikor zahtevka ne podate v tem roku ne morete več sodno zahtevati izplačila dolga.


Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav.

Kako do nasveta?