Pravni nasvet: delodajalec mi ni izplačal regresa

Delodajalec ima čas za izplačilo regresa do 1. julija, ta pa je moral dosegati vsaj znesek minimalne plače (oz. sorazmerni del v primeru, da delavcu pripada le sorazmerni del dopusta). Samo v primerih nelikvidnosti delodajalca in kadar je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se ta rok lahko podaljša najkasneje do 1. novembra.

V kolikor vam delodajalec ni izplačal regresa, imate več možnosti. Praviloma je bolje, da poskušate regres najprej pridobiti izvensodno, saj je sodna izterjava lahko dolgotrajna. Če je v podjetju organiziran sindikat, se lahko obrnete na svojega sindikalnega zaupnika. Ta bo potem prevzel zadevo, se obrnil na delodajalčevo poslovodstvo in zahteval, da se regres v najkrajšem možnem času izplača. Poleg tega lahko kršitev prijavite tudi na Inšpektoratu za delo.[1]

Če zadeve ni mogoče urediti z delodajalcem samim in delodajalec kljub pozivom ne izplača regresa, potem je čas, da začnete postopek na sodišču (to lahko naredite s pomočjo sindikata). Ker gre za denarno terjatev, se lahko na sodišče obrnete neposredno, brez predhodnega poziva delodajalcu (nasvet v tem prispevku je zgolj priporočilo). Pri tem morate upoštevati, da terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku 5 let in še pred potekom tega roka vložiti tožbo.

Če imate pisni obračun – plačilno listo z obračunanim regresom, lahko neposredno sprožite izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine in vam ni potrebno prej vlagati tožbe na delovnem sodišču. To lahko storite tudi preko spleta s pomočjo e-vložišča sodišča. V kolikor plačilne liste nimate, lahko delodajalca zanjo zaprosite. Če vam je noče izročiti, ga opomnite, da je to zakonsko dolžan narediti.[2]

[1] http://www.id.gov.si/si/storitve/prijava_krsitev/

[2] Na tej spletni strani pridete do informacij, kako vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine (https://www.informiran.si/portal.aspx?content=izvrsba-na-podlagi-verodostojne-listine&showMenu=1&showRightFrame=1) .


Svetovanje se izvaja kot del projekta Sedanjost in prihodnost dela, ki ga financira Program Active Citizens Fund Slovenija 2014-2021.