Izjava podpore študentom Akademskega kolegija

V društvu Gibanje za dostojno delo in socialno družbo izrekamo podporo študentom Akademskega kolegija in vsem, ki se jim v okviru skupščin pridružujejo v širšem boju za pravično stanovanjsko politiko!

Pozdravljamo nov zagon, ki so ga v javni prostor vnesli študenti, katerim grozi izselitev iz študentskega doma v Akademskem kolegiju. Ne le da so se odločno in jasno postavili nasproti interesom kapitala – svoj boj so začeli povezovati z že obstoječimi skupinami, ki že leta in desetletja delajo za skupnostno usmerjeno politiko v mestu prek vzpostavljanja avtonomnih prostorov, samooskrbnih kolektivov in stanovanjskih zadrug, prek integracije priseljencev in nešteto drugih neprecenljivih dejavnosti. Nov veter, ki so ga prinesli študenti s tem, ko so svoj položaj izpostavili, ima potencial, da združi različne ravni boja za skupnostno stanovanjsko politiko v enotno fronto. Verjamemo, da bodo vse vpletene skupine to priložnost tudi pograbile!

Jasno postaja, da prekarnost ni le stvar trga delovne sile, saj s širitvijo poblagovljenja na vse sfere življenja trpi tudi bivanjska preskrbljenost ljudi. Potreben je pritisk prebivalcev, da se vzpostavi stanovanjska politika, vredna tega imena.

V nadaljnem boju in razvoju rešitev za stanovanjsko situacijo stojimo s študenti in vsemi ostalimi skupinami, ki se družno postavljajo nasproti gentrifikaciji, vodenju občine kot „zasebnega gospodinjstva“ ter ZA prebivalcem prijazno mesto.

V Ljubljani, 8. 5. 2019.

Ekipa Gibanja za dostojno delo in socialno družbo

Opomba:

Študentom iz Akademskega kolegija lahko sledite na njihovi spletni strani in FB strani.