Pravni nasvet o nadomestilu za brezposelnost v primeru zaprtja s.p.-ja

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija: “Unemployment Office” by Bytemarks is licensed under CC BY 2.0.

Ali sem upravičen_a do nadomestila za primer brezposelnosti, če zaprem s.p.?

Samozaposleni (med katere spada tudi s.p.) so obvezno zavarovani za primer brezposelnosti in za ta namen plačujejo prispevek v višini 0,2 % osnove. Do nadomestila za primer brezposelnosti so samozaposleni upravičeni pod določenimi pogoji. Tako morajo biti pred nastankom brezposelnosti za primer brezposelnosti zavarovani najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih (če so mlajši od 30 let je prag nekoliko nižji, in sicer morajo biti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih).

Poleg tega se morajo za pridobitev nadomestila odjaviti iz vseh socialnih zavarovanj (zapreti s.p.), do nadomestila pa so upravičeni zgolj, če je bila odjava posledica objektivnih razlogov. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) med te razloge šteje zlasti:

 • dalj časa trajajočo bolezen zavarovanca,
 • insolventnost,
 • stečaj,
 • elementarno nesrečo,
 • večjo materialno škodo na premoženju zavarovanca,
 • izgubo poslovnega prostora ali
 • izgubo poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje
 • in druge primerljive objektivne razloge.

Obstoj objektivnega razloga mora posameznik izkazati Zavodu RS za zaposlovanje, zato svetujemo, da se pri ZRSZ predhodno pozanimate o potrebnih dokazilih (npr. odpoved pogodb s poslovnimi partnerji, bilance stanja, …).

Osnova za odmero denarnega nadomestila samozaposlenih je povprečna osnova od katere so bili v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti plačani prispevki. Denarno nadomestilo se prve tri mesece izplačuje v višini 80 % od osnove, v nadaljnjih devetih mesecih v višini 60 % od osnove, po tem obdobju pa v višini 50 % od osnove.

Trajanje prejemanja denarnega nadomestila je odvisno od zavarovalne dobe in starosti zavarovanca in variira od dveh do 25 mesecev. Brezposelna oseba lahko tako uveljavlja pravico do nadomestila v trajanju:

 • 2 mesecev za zavarovalno dobo od šest do deset mesecev, če je oseba mlajša od 30 let,
 • 3 mesecev za zavarovalno dobo od deset mesecev do pet let,
 • 6 mesecev za zavarovalno dobo od pet do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 53 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 58 let, in za zavarovalno dobo več kot 28 let.

Svetovanje se izvaja kot del projekta Sedanjost in prihodnost dela, ki ga financira Program Active Citizens Fund Slovenija 2014-2021.