Pravni nasvet o nadomestilu za brezposelnost v primeru zaprtja s.p.-ja

Ali sem upravičen_a do nadomestila za primer brezposelnosti, če zaprem s.p.?

Samozaposleni (med katere spada tudi s.p.) so obvezno zavarovani za primer brezposelnosti in za ta namen plačujejo prispevek v višini 0,2 % osnove. Do pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti so upravičeni pod istimi pogoji kot delavci. To pomeni, da lahko s.p. nadomestilo pridobi le, če je bil pred nastankom brezposelnosti (zaprtja s.p.-ja) zavarovan najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih in je v tem času plačeval prispevke. Izjema velja za mlajše od 30 let – ti morajo biti za pridobitev pravic zavarovani najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih.

S.p. se mora za pridobitev pravic odjaviti iz vseh socialnih zavarovanj – zapreti s.p., do nadomestila pa je upravičen zgolj, če je bila odjava oz. zaprtje posledica objektivnih razlogov. Skladno z Zakonom o urejanju trga dela se med objektivne razloge štejejo zlasti:

 • dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca,
 • insolventnost,
 • stečaj,
 • elementarna nesreča,
 • večja materialna škoda na premoženju zavarovanca,
 • izguba poslovnega prostora
 • ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.

Obstoj objektivnega razloga mora posameznik izkazati Zavodu RS za zaposlovanje, zato svetujemo, da se pri ZRSZ predhodno pozanimate o potrebnih dokazilih (npr. odpoved pogodb s poslovnimi partnerji, bilance stanja, …).

Osnova za odmero denarnega nadomestila samozaposlenih je povprečna osnova v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti, od katere so bili plačani prispevki. V kolikor s.p. plačuje prispevke od najnižje zavarovalne osnove, to pomeni, da znaša njegova osnova 976,17 EUR, mesečno pa plačuje 1,96 EUR prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti. Denarno nadomestilo se prve tri mesece izplačuje v višini 80 % od osnove, v nadaljnjih devetih mesecih v višini 60 % od osnove, po tem obdobju pa v višini 50 % od osnove. Vendar pa zakon določa, da najnižji znesek denarnega nadomestila ne sme biti nižji od 350 EUR in najvišji ne višji od 892,50 EUR.

Trajanje prejemanja denarnega nadomestila je odvisno od zavarovalne dobe in starosti zavarovanca in variira od dveh do 25 mesecev. Brezposelna oseba lahko tako uveljavlja pravico do nadomestila v trajanju:

 • dveh mesecev za zavarovalno dobo šest mesecev, če je oseba mlajša kot 30 let,
 • treh mesecev za zavarovalno dobo od devet mesecev do pet let,
 • šestih mesecev za zavarovalno dobo od pet do 15 let,
 • devetih mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let.

Brezplačen pravni nasvet vsak mesec pripravi Pravni odbor Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.