Pravni nasvet: Pravice in dolžnosti poskusnega dela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija: “New office” by Phillie Casablanca is licensed under CC BY 2.0.

Namen poskusnega dela je, da delodajalec preizkusi delavčevo znanje in sposobnosti za kvalitetno opravljanje dela, delavec pa presodi, ali mu delo pri delodajalcu ustreza. Za poskusno delo se delavec in delodajalec lahko dogovorita le v pogodbi o zaposlitvi, ne glede na to, ali se ta sklepa za določen ali nedoločen čas.

Opravljanje poskusnega dela brez pogodbe Inšpektorat za delo namreč šteje za zaposlovanje na črno.

Upoštevati je potrebno tudi, da je pogodbo o zaposlitvi za določen čas dopustno skleniti le iz zakonsko dopustnih razlogov navedenih v ZDR-1 in ne iz razloga poskusnega dela. V času poskusne dobe ima delavec enake pravice in obveznosti kot ostali zaposleni (npr. pravica do plačila), razen če so zanj bolj ugodno določene v internih aktih delodajalca.

Trajanje poskusnega dela ZDR-1 omejuje na največ 6 mesečno obdobje, ki se lahko podaljša le v primeru, da je bil delavec v tem obdobju začasno odsoten.

Če delodajalec presodi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu kadarkoli med trajanjem tega obdobja ali po njegovem poteku poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da so podani razlogi za izredno odpoved, ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave, sme delodajalec pogodbo o zaposlitvi prav tako odpovedati. Med trajanjem poskusnega dela lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi tudi delavec. Minimalni odpovedni rok za odpoved pogodbe, ki velja tako za delavca kot delodajalca je 7 dni.

Delavec je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.


Svetovanje se izvaja kot del projekta Sedanjost in prihodnost dela, ki ga financira Program Active Citizens Fund Slovenija 2014-2021.