Pravično zaposlovanje, dostojno delo in zdravje

Dušan Nolimal, dr.med., Nacionalni inštitut za javno zdravje

Pravično zaposlovanje, dostojno delo in zdravje

Politični, družbeni in gospodarski delavniki določajo razmere, v katerih se ljudje zaposlujejo, delajo in skrbijo za zdravje. Socialna, gospodarska in finančna politika odločilno vplivajo na to, ali bodo imeli ljudje dostojno delo, izrabili vse svoje sposobnosti, imeli uspešno življenje in bili čim bolj zdravi. Razvitost družbe je mogoče oceniti prav na podlagi pravičnosti na področju zaposlovanja, dostojnega dela in kakovosti zdravja prebivalstva.

Gradiva knjižnice so brezplačna, dostop do njih vam omogočimo ob prijavi na tem spletnem obrazcu.