Festival delavskega filma: Kamerat (1.-3- julij)

KAMERAT, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na svetu. Prijatelje kulture, filma in dostojnega dela je navdihnila stavka delavcev vseh panog v Hrastniku, ki so leta 1934 zahtevali in si izborili boljše pogoje dela. Festival se bo zgodil ob njeni obletnici, saj takrat lokalna skupnost praznuje solidarnost, tovarištvo in pomen organiziranja za skupne cilje.

FILMSKI PROGRAM

Umeščenost v lokalno okolje zgodovinskih mejnikov delavskih gibanj s tradicionalno rudarsko in steklarsko delavsko kulturo mu daje priložnost projekcije filmov izpeljati na svojevrstnih lokacijah – v rudniški jami, kompresorski postaji in bivši delavski kopalnici – vašhavi.

Program vključuje nabor 13 filmov, razdeljenih v programske sklope – retrospektivo, dokumentarni film, celovečerni film in fokus. V slednjem letos v sodelovanju z British Council (Britanski svet) osvetljujemo dela protagonista socialnega realizma in družbene kritike v filmu, režiserja Kena Loacha.

VSTOPNICE

Namen festivala je skozi film kot orodje družbene kritike raziskovati položaj delavstva na presekih med zgodovino in prihodnostjo, vprašanje spreminjajočega koncepta dela in delavskih pravic v raznolikih družbeno-ekonomsko-tehnoloških kontekstih.

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Tematiko nadgrajuje s spremljevalnim programom, okroglimi mizami, pogovori z domačimi in tujimi ustvarjalci, z delavnicami in izobraževanji. Povezuje se s sindikati, gibanji, aktivisti, umetniki in delavci v kulturi. Zasleduje dolgoročni cilj prepoznavnosti na nacionalni ravni in širše ter cilj, da v Hrastnik privabi čim večje število obiskovalcev, ki se bodo z veseljem vračali.

Festival nastaja v organizaciji Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik in v sodelovanju z Občino Hrastnik, Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo in mnogimi podporniki.