Strokovnjaki o malem delu

Dr. Darja Senčur Peček (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru) Zakon o malem delu s tem, ko dopušča, da se tudi opravljanje dela, pri katerem...

Znani Slovenci o malem delu

dr. Jože Mencinger, ekonomist: »Največja nevarnost vpeljave malega dela je, da bo malo delo izrinilo veliko delo.«  ...

Argumenti glede brezposelnih

Malo delo bo bistveno povečalo obseg dela v negotovih oblikah zaposlitve. Omejitve pri delodajalcih so potrdile, da bi lahko malo delo predstavljalo kar 30,8%...

Argumenti glede delodajalcev

V podjetju bo lahko npr. študent / dijak delal neprekinjeno 720 ur (ostali 60 ur mesečno), to pomeni 90 delovnih dni oz....

Argumenti glede upokojencev

Upokojenci bodo edini, ki bodo od vseh skupin na trg malega dela vstopali relativno zadovoljni, saj jim ta oblika dela omogoča dodatni...

Argumenti glede študentov

Študentsko delo v sedanji obliki predstavlja pomemben socialni korektiv, saj danes kar tretjini študentov omogoča študij. Zaradi nizkih in količinsko neprimernih državnih...

ZAKAJ REFERENDUM PROTI NOVEMU POKOJNINSKEMU ZAKONU ?

Referendum (latinsko referendarius) je demokratičen postopek, v katerem lahko sodelujejo vsi državljani z volilno pravico in podajo svoj glas o...

Argumenti proti ZMD

Zakaj na referendumu glasovati proti ZMD? Zakon o malem delu uvaja novo obliko dela, ki lahko nadomesti...