Zaključek zbiralne akcije »Šola za vse!«

Uradno zaključujemo letošnjo humanitarno akcijo »Šola za vse!«, katere cilj je bil zbrati čim več šolskega gradiva za vse tiste učence iz ranjlivih družbenih...

V podporo bodočim študentom iz tujine

FOTO: "Focused" by derekbruff is licensed under CC BY-NC 2.0   Na Gibanje se je obrnila skupina bodočih študentk in študentov iz držav...

Zbiralna akcija za skupino Študenti še obstajamo

Foto: STA Skupina Študenti še obstajamo se je oblikovala kot odziv na neprestano ignoriranje potreb in zahtev študentskih iniciativ, ki se je najbolj ostro manifestiralo...

V podporo Mateju Jemcu in prihodnosti sindikalizma

  V javnosti je nedavno odjeknila vest o ponovni zaostritvi konflikta med borbenimi in konservativnimi sindikalisti znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Matej Jemec, sekretar v...

Pravni nasvet: osebno dopolnilno delo

  Osebno dopolnilno delo je urejeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in v Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu. Pomembno je poudariti,...

Rezultati ankete o prekarnosti

V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo smo pripravili anketo o prekarnosti. Z anketo smo želeli ovrednotiti aktualno stanje in položaj prekark in...

Sprememba Zakona o tujcih

V društvu Gibanje za dostojno delo in socialno družbo ostro nasprotujemo stopnjevanju diskriminacije študentov brez državljanstva članic EU, kategoriziranih kot »tuji študenti«. Navednice uporabljamo,...

Vstop na trg dela: brošura za dijake

Kaj je prekarno delo? Zakaj je tudi študentsko delo lahko prekarno? Kaj so prednosti pogodbe o zaposlitvi? Odgovore na zgornja vprašanja smo pripravili v obliki...

Pravni nasvet: reprezentativnost sindikata

Sindikalna svoboda je zagotovljena tako na ustavni, kot tudi na mednarodni ravni. Ustava določa, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno....