Analiza dohodkov najvišjega in najnižjega razreda v Sloveniji

Sektor za analize in koordinacijo davčne politike finančnega ministrstva je analiziral statistične podatke vzorca - 1.milijona oseb, ki so prejeli odločbo za odmero dohodnine...

Pravni odbor

Dejavnost Odbora za pravne zadeve je razdeljena na 4 glavne sklope: 1.) Skrb za pravno podporo Gibanja. Tako Gibanju pomaga pri urejanju statuta in...

ODPRTO PISMO INŠPEKTORATU RS ZA DELO

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo Dalmatinova 4 1000 Ljubljana Inšpektorat RS za delo Verovškova ulica 64a 1000 Ljubljana Spoštovani! V zadnjih letih smo žal priča vse intenzivnejši fleksibilizaciji trga...

Internacionalizacija boja za dostojno delo

(Ljubljana, 28. maj 2015)   Na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo se zadnja štiri leta ukvarjamo s problematiko naraščajoče brezposelnosti. Vse bolj...

2. Nacionalna konferenca “Novodobno suženjstvo – prekarne oblike na trgu dela”

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo že drugič pripravlja nacionalno konferenco z naslovom "Novodobno suženjstvo - prekarne oblike na trgu dela", ki bo...

Srčno in bojevito v leto 2018!

Zakorakali smo v osmo leto naših aktivnosti, ki bodo letos še posebej razvejane. Poleg stalnih aktivnosti v okvirih pravnega odbora, odbora za trg dela...

Pravni nasvet: delodajalec mi ni izplačal regresa

Delodajalec ima čas za izplačilo regresa do 1. julija, ta pa je moral dosegati vsaj znesek minimalne plače (oz. sorazmerni del v primeru, da...

Anketa o prekarnosti v letu 2020

  V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo smo v želji in prizadevanjih, da prepoznamo izzive prekariata, ki jim je ta priča v »korona«...

Za pravično pokojninsko politiko: odziv na priporočila OECD

FOTO: Večer OECD oziroma Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je prejšnji četrtek objavila svoja priporočila za preoblikovanje pokojninskega sistema v Sloveniji. V prispevku Večera...