Pravna etika zadružnega

Delavska zadruga se od klasičnega kapitalističnega podjetja razlikuje v načinu formalne organizacije dela. Kapitalistično podjetje je v lasti ustanovitelja/podjetnika ali skupine ljudi, ki se...

A short overview of the precarious work in Macedonia

General information on the labor situation in Macedonia According to last census conducted in the Republic of Macedonia in 2002, there are 2.022.547 inhabitants. According...

Samostojni novinar se ne rodiš, temveč to postaneš

Za večino radovednih in/ali vedoželjnih je novinarstvo prav gotovo ena izmed strok, kjer lahko potešijo svojo lakoto po informacijah, socialnih stikih in splošnem znanju....

Sodobno zadružništvo: na dolgo pot v dobri družbi

»A zdaj imate že prevajalci zadruge?! Včasih so to imeli kmetje.« Takih in podobnih odzivov sem bila v zadnjih štirih letih deležna večkrat. Pravzaprav...

Kaj prekarci terjamo?

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo se s problematiko prekarnosti ukvarja že od januarja 2011. Že od svojega začetka je društvo prepletalo svoje...

Komentar dokumenta “Za dostojno delo” (Ministrstvo za delo)

Dokument Za dostojno delo, ki ga je marca 2016 objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), je slaba podlaga za...

Koliko je prekarcev v Sloveniji?

Na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo velikokrat dobimo vprašanje, koliko je prekarnega dela po naših ocenah v Sloveniji. To vprašanje je zelo...

»Mladi so si krivi sami!« – tretji del

V prvem in drugem delu prispevka smo dokazali, da je podrejanje visokošolskega izobraževanja gospodarstvu, ki ne ustvarja dovolj delovnih mest (kaj šele kvalitetnih in...

“Mladi so si krivi sami!” – drugi del

Prispevek je vsebinsko nadaljevanje prvega dela, v katerem smo dokazali tezo, da (slovensko) gospodarstvo ne zna, ni zmožno ali preprosto noče ustvariti dovolj delovnih...