Z zadružništvom proti prekarnosti

#ZADOSTOJNODELO  #ALTERNATIVA  #ZADRUGE

Zadružništvo smo v Gibanju kot alternativo prepoznali že leta 2012, ko smo organizirali prva predavanja. Kmalu zatem smo pritegnili pozornost nekaterih jezikoslovcev, ki so se leta 2014 organizirali v prvo jezikoslovno zadrugo v Sloveniji.

Menimo, da je zadružništvo lahko ena od bolj pomembnih poti pri združevanju individualiziranih samostojnih podjetnikov in ostalih prekarcev. Na ta način se tveganje posameznikov zmanjša, povečata pa se vrednost njihovega dela in dostop do večjih naročil.

V zadrugah je pomembna tudi vezanost na lokalno okolje, ki preprečuje da bi odsoten lastnik kapitala zadrugo zaradi cenejše delovne sile selil v tujino, s tem pa zadruge pomembno in blagodejno vplivajo na okolico, kjer delujejo.

Menimo, da je v Sloveniji zelo velik neizkoriščen potencial na področju zadružništva, zato smo veseli, da bomo s projektom »Z zadružništvom proti prekarnosti« dodatno osvetlili pozitivne plati zadružništva, ki jih bo ekipa mladih strokovnjakov postavila v kontekst izobraževanj za bodoče zadružnike in zadružnice, obenem pa že v okviru projekta razvijala okolje za zadrugo kreativnih poklicev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.