O projektu

Z vzpostavitvijo zadruge želimo bodoče zadružnike opremiti s potrebnimi znanji, s spletno platformo pa jih opremiti s pravno, administrativno in računovodsko razbremenitvijo.

Prav tako tovrstna zadruga zaščiti zadružnike pri izgubi naročila v primeru bolniške, ko lahko nekdo drug v zadrugi dokonča naročilo.

Pomembna naloga zadruge bo tudi pridobivanje večjih naročil in vztrajanje pri poštenem zaslužku vključenih prekarnih delavcev, katerih dolgoročen cilj bo redna zaposlitev v zadrugi. Ob tem bomo v sami analizi pripravili tudi predloge in modele za vzpostavitev solidarnosti ob bolniški odsotnosti.

V začetni fazi projekta bomo izvedli podrobno analizo, ki bo usmerjena na delavce v kreativnih poklicih, pripravili primerjavo med finsko in slovensko zakonodajo ter prilagodili slovenski zakonodaji spletno platformo, ki jo uspešno uporabljajo v finski zadrugi.

Celoten čas bomo pripravljajli tudi izobraževalne module za bodoče zadružnike, saj želimo v začetna srečanja/izobraževanja vključiti kar največ prekarnih delavcev in jih s tem navdušiti za socialno ekonomijo in povezovanje.

Ob tem bomo pripravili tudi nekatere smernice, ki so lahko koristne za zakonodajalce.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.