Pravni nasvet: nadomestilo za brezposelnost

Unemployment Office” by Bytemarks is licensed under CC BY 2.0.

 

Podpisal sem sporazum o prenehanju delovnega razmerja. Ali mi pripada nadomestilo za brezposelnost?

NE, v primeru sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, zavarovanec ne more uveljavljati denarnega nadomestila kot ene izmed pravic iz zavarovanja za brezposelnost! Prav tako ga ne more uveljavljati, če postane brezposeln po svoji krivdi ali volji. To pomeni, da nadomestilo osebi ne pripada v primeru, da je odpoved redno podala sama (medtem ko posamezniku nadomestilo pripada, če je podal izredno odpoved iz razlogov, naštetih v 111. členu Zakona o delovnih razmerjih), v primeru da je pogodbo odpovedal delodajalec iz krivdnega razloga ali ji je delodajalec podal izredno odpoved.[1]

Katarina Kogej je magistrica prava, ki na Gibanju deluje kot članica Odbora za pravne zadeve.

Za uveljavljanje nadomestila za brezposelnost mora posameznik poleg tega izkazati:

 • da je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih (oz. 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih, če je oseba mlajša od 30 let);
 • da so bili plačani prispevki za zavarovanje za brezposelnost (tega pogoja ni potrebno izpolniti osebi, ki je delo opravljala na podlagi pogodbe o zaposlitvi).[2]

Poleg tega se zahteva, da se posameznik v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja prijavi na zavodu za zaposlovanje in vloži zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Če rok zamudi, pravica sicer ne preneha, ampak se skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.[3]

Koliko časa bom prejemal nadomestilo?

 • 2 meseca, če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece, če ste bili zavarovani od 10 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev, če ste bili zavarovani od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev, če ste bili zavarovani od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev, če ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 19 mesecev, če ste starejši od 53 let in ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 25 mesecev, če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani nad 28 let.[4]

Kako visoko bo moje denarno nadomestilo?

Denarno nadomestilo se računa v odstotkih od povprečne mesečne plače, ki jo je posameznik prejel v obdobju 8 mesecev (mlajši od 30 let pa v obdobju 5 mesecev) pred mesecem nastanka brezposelnosti. S časom se nadomestilo niža, in sicer znaša:

 • 80% prve 3 mesece prejemanja,
 • 60% v naslednjih devetih mesecih,
 • 50% po izteku enega leta prejemanja.

Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 530,19 EUR in ne višje od 892,50 EUR bruto.[5]

Ali vam nadomestilo za brezposelnost pripada tudi v primeru zaprtja s.p.-ja? Več o tem v prispevku na povezavi: https://socialna-druzba.si/novice/2737_avgustovski-pravni-nasvet-o-nadomestilu-za-brezposelnost-v-primeru-zaprtja-s-p-ja/

[1] Za popoln seznam razlogov glej 63. člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).

[2] 59. člen ZUTD.

[3] 119. člen ZUTD. Več o tem, kako se prijaviti: https://e-uprava.gov.si/podrocja/delo-upokojitev/brezposelnost-iskanje-dela/pravice-brezposelne-osebe.html; https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/denarno_nadomestilo.

[4] 60. člen ZUTD.

[5] 61.-62. člen ZUTD.

 


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih vprašanj.

Redno objavljamo splošnejše pravne nasvete, tu si lahko ogledate nekaj nedavnih.

Kako do nasveta?

 

Svetovanje se izvaja kot del projekta Sedanjost in prihodnost dela, ki ga financira Program Active Citizens Fund Slovenija 2014-2021.