Strokovnjaki o malem delu

Dr. Darja Senčur Peček (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)

Zakon o malem delu s tem, ko dopušča, da se tudi opravljanje dela, pri katerem obstajajo elementi delovnega prava, ne šteje za delovno razmerje, ampak za posebno pogodbeno razmerje, pomembno posega v sistem delovnopravnega varstva. (…)

(…) če upoštevamo takšno trditev, lahko pričakujemo, da bo malo delo začelo izpodrivati pogodbe o zaposlitvi za določen čas oziroma s krajšim delovnim časom.

Nova slovenske ureditev malega dela (ki sicer odpravlja nekatere slabosti dosedanje ureditve študentske dela in malo delo strogo časovno omejuje), pri tem ustvarja novo kategorijo oseb, ki opravljajo odvisno delo. Poleg delavcev, ki jim pripadajo vse pravice iz delovnega razmerja (in s tem povezane socialne varnosti), so to upravičenci, ki jim pripadajo le pravice iz malega dela.

(Pravna praksa, 9.12. 2010)

 

Dr. Miroslav Stanojević (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani)

dr_miroslav

Pravi problem je brezposelnost mladih.

(Mladina, št.33 /2009)

 

Dr. Marta Gregorčič (aktivistka, raziskovalka, docentka na Fakulteti za družbene vede)

Empirične analize kažejo, da malo delo ni ustvarilo več delovnih mest glede na neto zaposlitev in večjo socialno varnost, je pa povečalo fluktuacijo in razširilo sektor ljudi z najnižjimi plačami, ki imajo malo možnosti za napredovanje tako v poklicu kot v podjetju.

(Dnevnik, 11.6. 2010, dosegljivo na: http://www.dnevnik.si/debate/kolumne/1042366144

dr_marta

 

Dr. Valerija Korošec (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj)

Tisto, kar je bilo prej napaka, anomalija, je sedaj postal načrt: uradno se uzakonja trg ‘malega’ (nezanesljivega, prekernega) dela, ki bo konkuriral in slabil trg ‘velikega’ dela, ki bo čez leta tudi edina oblika trg dela, ki ga bo povprečni državljan Slovenije še poznal, če bodo te spremembe uzakonjene.

(Mladina, št.21 /2010, dosegljivo na: http://www.mladina.si/tednik/201021/zakon_o_malem_delu_je_slab

dr_valerija

 

Johannes Jakob (nemška sindikalna centrala DGB)

Slovenija bi morala resno razmislili ali so mala dela primerna pot

(Mednarodna konferenca o malem delu, Ljubljana, 2.9. 2010)

 

Dr. Claudia Weinkopf (Univerza v Duisburgu, IAQ, Nemčija)

Celo politiki poudarjajo, da so mini dela pot do fleksibilnega in poceni dela.

(Mednarodna konferenca o malem delu, Ljubljana, 2.9. 2010)

dr_claudia