Argumenti glede brezposelnih

slika_21
Malo delo bo bistveno povečalo obseg dela v negotovih oblikah zaposlitve. Omejitve pri delodajalcih so potrdile, da bi lahko malo delo predstavljalo kar 30,8% vseh opravljenih ur na slovenskem trgu dela, kar bi bilo enakovredno 320.000 rednim zaposlitvam.

Ker malo delo omejuje najvišji letni zaslužek malega delavca na 5.100€  se bo povečalo število revnih zaposlenih, saj je maksimalni zaslužek malega delavca pod letnim pragom tveganja revščine za eno gospodinjstvo (6.535 EUR). Glede na to, da bo zaradi velikega števila udeležencev pri malem delu urna postavka padla na minimum, je nekoliko bolj realen znesek, ki ga bo mali delavec zaslužil 2880 EUR

Malo delo pa se ne bo »zgodilo« le študentom, mladim ob vstopu na trg dela, brezposelnim, ampak marsikomu, ki je danes morda še zaposlen za določen čas. Danes je v Sloveniji 80% novih pogodb o zaposlitvi sklenjenih za določen čas. Ko se taka pogodba izteče, je zelo verjetno, da bo podjetje delavcu ponudilo malo delo namesto redne zaposlitve in si tako znižalo stroške, obenem pa delavca obdržalo.

Z malim delom bodo mladi in brezposelni večkrat na poceni preizkusu, po katerem ni nobene garancije, da bo podjetje malega delavca redno zaposlilo. Malo delo delodajalcem omogoča najem delavcev z nižjimi stroški in brez delavskih pravic. Mali delavci namreč nimajo plačane malice, prevoza, dopusta, praznikov, regresa, bolniške, porodniške.

Nizke cene malega dela (od 3,40 € neto na uro) bodo vplivale tudi na plače redno zaposlenih. Podjetje, ki bo najemalo male delavce, bo lahko s to obliko ustrahovalo tudi redno zaposlene in doseglo, da zaposleni ne bodo vztrajali pri dvigu višine plačila ali izboljšanju svojega položaja v podjetju. Redno zaposleni bodo zaradi možnosti, da jih podjetje preseli v malo delo ali da mali delavci prevzamejo njihovo delo, raje brez pritoževanja opravljali svoje delo za enak ali celo nižji zaslužek še naprej.

Malo delo bo še bolj odmaknilo začetek prve redne zaposlitve, ker na strani podjetij ne bo interesa po sklepanju daljših in bistveno dražjih rednih pogodb. Z malim delom se začne začaran krog brezposelnosti. Brezposelni delavec bo težko prišel do rednega dela, ostajal bo ujet v malo delo. Po izkušnjah iz tujine postane 90 odstotkov malih delavcev ujetih v malo delo, le 10 odstotkom uspe prehod v redno zaposlitev.