Delo na domu se ureja v pogodbi o zaposlitvi, saj gre pri tem v bistvu za določitev kraja opravljanja dela. Zato je tudi potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, če želi delavec delati na domu (aneks pogodbe ne zadošča).

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 68. in 69. členu določa, da je delo na domu delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca, ter delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Delavec, ki dela na domu, uživa enake pravice kot drugi delavci, pravice so urejene drugače samo, kolikor narava dela na domu to zahteva. Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, ki mora biti določena v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec mora delavcu zagotoviti varne pogoje dela na domu. Tudi tem času mora delodajalec voditi evidenco delovnega časa.

Preden začne delavec delati na domu, mora delodajalec o tem obvestiti Inšpektorat za delo. Inšpektorat za delo pa lahko kadarkoli prepove delo od doma, če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, ter v primerih, ko gre za dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu (ta dela določa zakon ali drug predpis).

V času izrednih razmer – naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, ima delodajalec pravico, da začasno in enostransko (brez soglasja delavca) odredi delo na domu. To lahko traja le toliko, kolikor časa trajajo takšne okoliščine. Tudi v takem primeru mora delodajalec vnaprej o tem obvestiti Inšpektorat za delo.


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav. Zastopanja v primeru sodnih sporov trenutno ne nudimo.

Kako do nasveta?