Vstop dijakov na trg delovne sile

S koncem šolskega leta se začenjajo poletne počitnice – vendar ta čas mnogi dijaki in študenti izkoristijo za delo prek študentske napotnice. Nekaterim to predstavlja dodaten in nenujen vir zaslužka, premnogim, kot se je izkazalo tudi med epidemijo, pa nepogrešljiv način, da preživljajo sebe in/ali družino. Toda študentska napotnica in ostale netipične oblike dela so v tem trenutku postale eden glavnih načinov, da se iz delavcev izčrpa kar se da veliko vrednosti, istočasno pa se na njih prestavi več tržnega tveganja. To vodi v prekarno delo, kot smo ga v Sloveniji že dodobra spoznali. Posebej tistim, ki na novo vstopajo na trg delovne sile, želimo omogočiti zavedanje o pravnih okvirih dela, da bodo znali prepoznati, česa delodajalec od njih ne sme zahtevati in kakšnih delovnih pogojev jim pravno gledano ni treba sprejeti. Ob tem se zavedamo, da je marsikateri dijak ali študent zaradi nizkih dohodkov v gospodinjstvu strukturno prisiljen, da dela in pri tem sprejme tudi pogoje, ki so nezakoniti. Za to ni kriv delavec, saj je strukturno prisiljen, da dela pod določenimi pogoji, saj je edina druga izbira ta, da gospodinjstvo strada. To ni sprejemljivo in zato bo dolgoročno treba tudi mlade delavce organizirati, da se bodo s skupnimi močmi izkopali ven iz položaja, v katerem se morajo podrejati.

Da bi dijakom približali opredelitev delovnega razmerja, definicijo prekarnosti in ostale pravne vidike dela, ki ga bodo opravljali poleti, smo na 182 srednjih šol in gimnazij po Sloveniji razposlali brošuro, ki jo prilagamo tudi spodaj. Dijakom in študentom pa želimo, da v kolikor lahko, poletje uživajo, pri delu pa pazijo na svoje pravice.

Brošura v pdf obliki je na voljo na tej povezavi.