Pravni nasvet: prijava na inšpektorat za delo

V kolikor ste gotovi, da je Inšpektorat za delo pravi naslov za vašo prijavo, lahko postopek sprožite kar preko spleta: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-inspekciji-delo.html

Prijavo lahko opravite tudi anonimno. Inšpektorat pa tudi v primeru, ko mu je ime prijavitelja znano, tega ne sme razkriti zavezancu (to je oseba nad katero izvaja nadzor).
Prijavo je možno oddati preko:
– elektronske vloge
– osebno
– po pošti

V kolikor prijavo oddate osebno to storite v času uradnih ur na območni enoti. Tam se lahko tudi pogovorite z inšpektorjem o domnevani kršitvi. Prijavo lahko natisnete in izpolnite vnaprej, lahko pa to storite tudi na licu mesta. Prijavo lahko oddate tudi preko pošte, v tem primeru izpolnjen obrazec ali pa prosto napisano prijavo pošljete na naslov območne enote.
Nazadnje pa lahko prijavo oddate tudi preko spleta. Zato potrebujete kvalificirano potrdilo (SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA ali AC NLB) ali pa enkratno geslo smsPASS.

Kaj mora vaša prijava vsebovati?
Minimalno, kar je zahtevano je ime in priimek oz. naziv kršitelja ter opis kršitve. Predvsem je
bistveno, da je opis kršitve dovolj podroben, da lahko inšpektor ugotovi za katero kršitev gre. Ni potrebno navajati zakonodaje (členov), ki je kršena, zadošča povsem laičen, splošen opis kršitve. Pri prijavi pomaga v kolikor k njej priložite kakršne koli možne dokaze (fotokopije dokumentov, e-mailov, urniki…).

Po Zakonu o inšpekciji dela je Inšpektorat določene primere dolžan obravnavati prednostno, in sicer:
– v kolikor gre za kršitve pravic večjega števila delavcev pri enem zavezancu
– ali pa iz primera nedvoumno izhaja, da gre za eno od naslednjih kršitev:

1. neposredno nevarnost za življenje delavcev;
2. da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez državljanstva v nasprotju s predpisi,
ki urejajo zaposlovanje tujcev;
3. da je delodajalec ali uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna
razmerja in trg dela, posredovani delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost
posredovanja dela delavcev uporabniku, omogočil delo delavcu v nasprotju s predpisi, ki
urejajo trg dela;
4. zaposlitev na črno, če posebni predpisi določajo pristojnost inšpekciji za delo;
5. delo otrok, mlajših od 15 let starosti, v nasprotju s predpisi, ki urejajo delo otrok;
6. opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja
delovna razmerja.

 


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav. Zastopanja v primeru sodnih sporov trenutno ne nudimo.

Kako do nasveta?