Pravni nasvet: v kakšni (minimalni) višini je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust?

Regres za letni dopust mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta. V primeru nelikvidnosti delodajalca se ta rok lahko s kolektivno pogodbo podaljša do 1. novembra.

Znašati mora vsaj višino minimalne plače (v letu 2019 je to 886,63 eurov bruto). Regres je sorazmeren pravici do letnega dopusta. To pomeni, da delavec s pogodbo o krajšem delovnem času dobi regres sorazmeren delovnemu času. Izjema so tisti delavci, ki delajo po krajšem delovnem času na podlagi pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ali starševskega dopusta.

Prav tako pa ima sorazmerni del letnega dopusta (in tako tudi regresa) določen tudi vsak delavec, ki ne dela polno koledarsko leto (pogodba za določen čas ali pa pogodba za nedoločen čas sklenjena/prekinjena sredi leta). Za vsak mesec zaposlitve dobi 1/12 letnega dopusta (in tudi regresa).

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav.

Kako do nasveta?