Iščemo vodjo odbora za mednarodne zadeve!

Ekipa zagretih borcev in bork za dostojno delo išče vodjo odbora za mednarodne zadeve. Mednarodni odbor Gibanja delovanje društva promovira izven Slovenije. V ta namen skrbi za povezovanje Gibanja v evropskem kontekstu in širše, kar pomeni povezovanje z mednarodnimi partnerji in ohranjanje teh povezav.

Zbor članov in članic društva marca 2018.

Smo akreditirana organizacija za koordiniranje, gostitev in pošiljanje EVS prostovoljcev in kontinuirano gostimo tuje ter pošiljamo slovenske prostovoljce. EVS prostovoljci prinesejo v Gibanje novo svežino, ideje in znanje, od nas pa prejmejo bogate izkušnje s področja trga dela. Organiziramo tudi druge mednarodne dogodke (npr. trening mladinskih delavcev »Global job challenge«, ki je leta 2015 povezal organizacije iz 8 različnih evropskih držav ali mednarodni trening »United against youth precarity!« v Strunjanu marca letos), prav tako pa se aktivno vključujemo v projekte partnerskih organizacij. V okviru mednarodnih aktivnosti je nastalo že več dokumentov o mednarodni problematiki prekarnega dela in njenem reševanju.

Vsi zainteresirani nam pišite na info@socialna-druzba.si!