Za nami sta dva bralna krožka, ki se izvaja enkrat mesečno v naših prostorih. Cikel bralnih krožkov je namenjen poglabljanju razumevanja problematike prekarnega dela. Skozi naša srečanja prekarno delo postavljamo v vedno širši (zgodovinski) kontekst, ga analiziramo z različnih zornih kotov (politični, pravni, ekonomski, kulturni) ter preizprašujemo možnosti za njegovo odpravo. Naš končni cilj je, da obiskovalci na koncu dobijo široko paleto znanja o problematiki prekarnega dela, ki jim omogoča misliti in kritično vrednotiti razmere v sodobni družbi.

V tej želji smo na prvem, oktobrskem, srečanju pričeli s postavljanjem problematike prekarnosti v širši ekonomski kontekst: do kakšnih sprememb je prišlo v 70. letih prejšnjega stoletja na področju zaposlovanja, kakšno mentaliteto so prevzeli delodajalci ter kakšno delojemalci, kakšna je vloga sindikatov v spremenjenem ekonomskem redu, kako novi ekonomski red generira prekarno delo itd.

Na drugem sestanku, 6. novembra, pa smo sodobne razmere zajeli z drugega zornega kota in sicer smo spoznavali, katera ideologija je v 70. letih prejšnjega stoletja pospremila spremembe na trgu delovne sile in razčlenili, kako vpliva na naša vsakdanja življenja, kako je povezana s prekarnim delom ter kaj to pomeni za sindikalno združevanje.

Na naslednjem našem srečanju, ki bo potekalo v torek, 4. decembra ob 19:30 v prostorih Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, bomo nadaljevali na točki, kjer smo nazadnje ostali. Še bolj se bomo poglobili v posledice prekarnih oblik zaposlitev in ideologijo, ki jo žene. Ugotvaljali bomo, kako se iz njiju razvije čisto nova kultura neoliberalnega kapitalizma, ki nas posrka vase in prilagaja našo kolektivno zavest, nas podreja in oblikuje, iz nas dela konformne posameznike, ki se nezavedno podredijo sistemu in s tem tudi sprejmejo prekarno delo kot nekaj neodpravljivega in večnega.