Pripombe k nacionalnemu akcijskemu načrtu za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo že sedmo leto deluje na področju prekarnega ter dostojnega dela. V tem času smo pomembno pripomogli k...

Program poletnega tabora – Pogum za spremembe

Peti tabor bo posvečen razumevanju različnih dejavnikov prekarnosti ter temam sindikalnega, aktivističnega in pravnega boja za pravice delavcev in boja proti prekarnemu delu. In...

Uspešno smo o prekarnosti izobrazili dijake Litije

V tem tedno sta se člana Gibanja za dostojno  delo in socialno družbo odpravila v Litijo, bolj natančno na tamkajšnjo gimnazijo. Dijake prvega letnika...

Pravni nasvet: Ekonomsko odvisna oseba ali prikrito delovno razmerje?

Institut ekonomsko odvisne osebe je dokaj nov institut, saj ga je uvedel Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013; v nadaljevanju: ZDR-1). Ekonomsko...

Odziv na uvedbo plačevanja zaključnih nalog na Univerzi v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je s sprejetjem novega statuta, ki je stopil v veljavo 11. 2. 2017, študentom in študentkam odvzela možnost, da svojo zaključno...

Prekariat | Turistični vodniki-posnetek okrogle mize

Z Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo smo na aprilski okrogli mizi ''Prekariat'' v Pritličju v Ljubljani gostili turistične vodnike. Zaradi specifik in narave dela,...

Vlada varčuje na zdravju prekarnih delavcev

Vlada Republike Slovenije je na svoji 130. seji 13. aprila 2017 obravnavala predlog spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1), po kateri...

Dokument “Za dostojno delo” le manever ministrstva za delo

V marcu leta 2015, je na našo pobudo nastala Vladna projektna skupina za prekarne oblike na trgu dela. V skupini smo skušali delovati Mirsad...

Aprilski pravni nasvet: PRAVICA DO ODMORA

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pravico do odmora ureja v 154. členu. Delavec, ki dela polni delovni čas (8 ur), ima pravico od 30 minutnega...