Objava 12

(20. oktober) Prekernih oblik dela se najbolj poslužujejo ravno podjetja, pri katerih ekonomska argumentacija odpove, saj poslujejo z velikimi dobički. Posebej zaskrbljujoč je porast...

Ranljive skupine oseb na trgu dela

Po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD) so ranljive skupine oseb na trgu dela, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne...

Aktivisti, strokovnjaki in ugledni Slovenci o Novodobnem suženjstvu

Pridružujem se Vaši kampanji, saj menim, da se razmere za delo in socialno družbo rapidno poslabšujejo in marsikje že lep...

Objava 6

(10. oktober) Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah v 6. členu veli sledeče: "Vsakdo ima pravico do dela, ki obsega pravico do...

Objava 11

(16. oktober) Žensk s terciarno (posrednješolsko) izobrazbo je statistično gledano več kot moških. Pri ženskah se delež vrti okrog 20%, pri moških okrog 15%....

Objava 10

(14. oktober) V preteklih mesecih se je na Zavod prijavljalo manj brezposelnih, ki iščejo prvo zaposlitev, in manj brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen...

Objava 9

(12. oktober) "Delovna mesta so polna mobinga in trpinčenja, saj delodajalci mislijo, da si lahko v teh kriznih časih privoščijo vse. Problem so tudi prostovoljna...

Objava 8

(11. oktober) V Sloveniji je bilo lani 392.000 ljudi pod pragom tveganja revščine ali socialno izključenih. Njihov dohodek je bil tako nižji od 606...

Objava 7

(10. oktober) Zadnji dve leti opozarjamo na pomanjkljivosti pri ukrepih za povečevanje zaposlovanja. Espeizacija daje zelo izmuzljive rezultate, skrbi podatek, da več kot 21.000...