Komentar dokumenta “Za dostojno delo” (Ministrstvo za delo)

Dokument Za dostojno delo, ki ga je marca 2016 objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), je slaba podlaga za...

Koliko je prekarcev v Sloveniji?

Na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo velikokrat dobimo vprašanje, koliko je prekarnega dela po naših ocenah v Sloveniji. To vprašanje je zelo...

»Mladi so si krivi sami!« – tretji del

V prvem in drugem delu prispevka smo dokazali, da je podrejanje visokošolskega izobraževanja gospodarstvu, ki ne ustvarja dovolj delovnih mest (kaj šele kvalitetnih in...

“Mladi so si krivi sami!” – drugi del

Prispevek je vsebinsko nadaljevanje prvega dela, v katerem smo dokazali tezo, da (slovensko) gospodarstvo ne zna, ni zmožno ali preprosto noče ustvariti dovolj delovnih...

»Mladi so si krivi sami!«

Ko me sovrstniki vprašajo, kaj sem po izobrazbi, jim s ponosom odgovorim, da sem sociolog in zgodovinar. Odziv je praviloma vedno podoben: »Uf, kje...

Minimalna urna postavka

Na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo in Sindikatu prekarcev smo minimalno urno postavko prepoznali kot eno izmed ključnih zahtev prekarnih delavcev. Ideja...

Položaj prekarnih delavcev v tovarnah med leti 2008 in 2018 ter smernice za izboljšanje...

Če pogledamo strukturo prekarnih delavcev v tovarnah v zadnjem desetletju, lahko zaznamo nekatere spremembe - študente so zadnja leta marsikje zamenjali agencijski delavci in...

EVS stories

    Less than 1 week is left until the end of my project. It’s time to summarize the results, to see what have I accomplished...

Minimum (hourly) wage in European countries

Povzetek: Članek predstavlja politike glede minimalne plače v državah EU, primere evropskih držav, ki so vpeljale minimalno urno postavko, in izide ter učinke takih politik....