Med malimi delavci močno prevladujejo ženske!

V Avstriji in Nemčiji, kjer sistem malega dela že poznajo, to delo povečini opravljajo ženske. Povečini so to dela v hotelirstvu, gostinstvu, čistilni in...

Demokracija ali elitizem?

LJUBLJANA, 12.3.2011 Prvi dan referendumske kampanje je zaznamovalo precej dogodkov, med njimi tudi okrogla miza v Dravogradu. Precejšnje število gostov je pripravilo skoraj dvourno...

Slovenija-država, ki se oddaljuje od svojih državljanov

LJUBLJANA, 14.3.2011Marjanca Grm V zadnjem času je v Sloveniji zelo moderno govoriti o nevarnosti neoliberalizma. Predvsem levo orientirani ljudje pomenljivo izustijo naslednji stavek: ''Bojimo...