Alternativni ekonomski sistemi

alterUvod v primerjavo ekonomskih sistemov

Iskanje strukturnih reform za večjo učinkovitost ter pravičnost gospodarstva

Kako razlikujemo med ekonomskimi sistemi?
Zakaj sta razpadla sistema Sovjetske Zveze in Jugoslavije?
Kako so urejena sodobna razvita gospodarstva?
Kako sestaviš ekonomski sistem v domači garaži?
Oris treh mogočih modelov prihodnosti.

Vas zanima? Pridite na debatni večer v ponedeljek, 14.5. ob 20.00 uri, na sedež Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, Vidovdanska 2, Ljubljana. Debata bo potekala na poljudnoznanstveni ravni, brez potrebnega predznanja ter z minimalnim žargonom; njen cilj je predvsem pričeti širiti javni dialog čez politiko varčevanja h korenitejšim spremembam strukture gospodarstva, ki bi zagotovile nam vsem vredno delo.